{* *}

Saját munkavállaló képzéséhez kapcsolódó adókedvezmények

2023-08-01
Adóeljárás, adózás, adókedvezmények, duális képzés, szakképzés

A jelenlegi gazdasági és munkaerőpiaci helyzetben kiemelt jelentősége van annak, hogy a munkáltatók milyen juttatásokat tudnak biztosítani a munkavállalóik számára. A folyamatosan emelkedő inflációs környezetben az alkalmazottak jelentős része igényel rendkívüli béremelést. A gyorsan változó technológiai folyamatok pedig megkívánják a folyamatos tanulást és újabb képességek elsajátítását.

 

A munkavállalók lojalitását és elégedettségét növelheti, ha a munkáltatójuk továbbképzi őket, ez pedig elősegítheti vállalatokat a munkavállalóik megtartásában.

 

A saját munkavállalók duális képzésének bevezetése megfelelő választ nyújthat az említett problémákra, a kapcsolódó adókedvezmények pedig forrást biztosíthatnak a képzés költségeire, valamint lehetőséget teremtenek a bérek növekedésére.


Az új szabályok alapján egyszerűbb lesz az adminisztráció

 

A szakirányú oktatás a képzésben résztvevő foglalkoztatójánál is teljesíthető, amennyiben a munkáltató tevékenysége kapcsolódik az adott szakma ágazatához. A szakképzési rendszer elmúlt évekbeli átalakításának köszönhetően, viszonylag egyszerű módon lehetővé vált a saját munkavállalók átképzése, továbbképzése. 2023. július 1-tól megváltoztak a szakképzési törvény vonatkozó szabályai és tovább egyszerűsödött a saját munkavállaló képzésének szabályozása.

 

A legjelentősebb változás, hogy a saját foglalkoztatónál történő szakirányú oktatás teljesítése során két lehetőség közül lehet választani:

 

 1. A felek külön szakképzési munkaszerződést kötnek, ha annak feltételei fennállnak. Ez a feltétel az, hogy duális képzőhelyként regisztrálva legyen a társaság.

 

 1.  A képzésben részt vevő személy meglévő munkaszerződését módosítják. Ebben az esetben viszont a módosított munkaszerződés nem minősül szakképzési munkaszerződésnek, ebből következően az adókedvezmények nem vehetőek igénybe.

 

Az a.) pont szerinti esetben tehát a már meglévő munkaszerződés mellett kötnek a felek egy szakképzési munkaszerződést is.

 

A b.) eset vonatkozásában marad meg az a – 2023. június 30-ig kizárólagosan érvényesülő szabály - hogy a módosított munkaszerződésben meg kell határozni a munkaköri feladatokra és a szakképzésben való részvételre fordítható munkaidő arányát és ehhez igazodóan a képzésben részt vevő személyt megillető munkabér, illetve szabadság mértékét. Ebben az esetben tehát a munkavállaló munkaszerződését a szakképzési munkaszerződésnek megfelelő tartalommal módosítani kell úgy, hogy abban szerepeltetni kell a szakképzési munkaszerződés tartalmi elemeit.

A fentiek alapján tehát az adókedvezmények igénybevételének céljából érdemes külön szakképzési munkaszerződést kötni, különös tekintettel arra, hogy ez megoldás adminisztratív szempontból is könnyebbséget jelent. Ebben az esetben ugyanis nem kell az addig alkalmazott munkabért arányosítani és megosztani, hanem két külön szerződés fogja szabályozni a munkaviszonyt és a képzési jogviszonyt. Megjegyzendő továbbá, hogy munkajogi szempontból is kedvezőbb feltételek léptek életbe, ugyanis a képzésben résztvevők számára egyszerűbben rendelhető el rendkívüli munkavégzés, továbbá nincs már megkötés a munkaidőkeret tartalmát illetően sem (a korábbi szabályok alapján maximum 2 hetes munkaidőkeretben dolgozó alkalmazottakat lehetett bevonni a képzésbe).

 

Az adókedvezmények feltételei egységessé váltak

 

A korábbi szabályokkal ellentétben, egyértelművé és egységessé váltak az igénybevehető adókedvezmények feltételei, amelyek valamennyi adónem tekintetében az alábbiak:

 

 • a felek a meglévő munkaszerződés mellett szakképzési munkaszerződést is kössenek
 • a munkáltató duális képzőhelyként regisztrálva legyen

 

Az érvényesíthető adókedvezmények:

 

 • a szakképzési munkaszerződésben szereplő bér mentesül a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alól. (havi 168 000 Ft-ig)
 • szociális hozzájárulási adó kedvezmény megállapításához az önköltség napi mértékét kell megszorozni – szakképző intézményben teljesített oktatási nap kivételével – az adóév munkanapjainak számával, így megkapjuk az egy személyre jutó éves összeget.
 • további szociális hozzájárulási adó kedvezmény, hogy a bruttó kötelezettség csökkenthető a legalább hathónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződésre tekintettel az igénybe vett – előző pontban ismertetett -adókedvezmény 20%-ának megfelelő összeggel, amennyiben a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgát tett.
 • kisadózó vállalkozások esetében (KIVA) az adó alanya bár mentesül a szociális hozzájárulási adó bevallása és megfizetése alól, a szocho adókedvezmények akkor is érvényesíthetők visszaigénylés keretében.
 • a szakképzési munkaszerződésben szereplő bér mentesül a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség alól (havi 168 000 Ft-ig)
 • a társasági adó törvény lehetőséget biztosít az adózás előtti eredmény csökkentésére, a szakképzési munkaszerződés keretében duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő tanulónként, képzésben részt vevő személyenként megkezdett hónap után, havonta az adóév első napján érvényes minimálbér 24%-val.
 • az egyéni vállalkozó a vállalkozói bevételét csökkentheti a szakképzési munkaszerződés alapján, a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás esetén, minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24%-ával.

 

A feltételek betartását a Kamara és a NAV is ellenőrzi

 

Egyrészt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara területileg illetékes kamarája végzi a duális képzőhelyek ellenőrzését, amelyre a szakirányú oktatás időszaka alatt, a képzésre vonatkozó jogszabályi feltételek betartásának vizsgálata céljából kerül sor. Az ellenőrzésnek és az ennek keretében tartott szemlének ki kell terjednie arra is, hogy a nyilvántartásba vételkor fennálló minőségirányítási előírásokat a duális képzőhely működteti-e a saját minőségbiztosítási rendszere keretében, vagy legalább a kamarai minőségügyi szempontrendszer szerint.

 

Másrészt az adóhatóság folytat le ellenőrzést, amelynek keretében az adókedvezmények jogszerű igénybevételét vizsgálhatja. Ennek kapcsán fontos, hogy az adóhatóság már hozzáfér a KRÉTA rendszer adataihoz, így jelentősége van annak is, hogy ne legyen eltérés a munkaidőnyilvántartás és a KRÉTA rendszerben szereplő adatok között. Egy esetleges adóellenőrzés során elsősorban a munkaszerződések, a jelenléti ívek, illetve a bér megállapítására vonatkozó dokumentumok alapján kerül sor a kedvezmény igénybevétele jogszerűségének az ellenőrzésére.Dr. Dóda Balázs ügyvéd, adótanácsadó