{* *}

Transzferárazáshoz kapcsolódó változások a 2023. évben

2023-08-01
Adóeljárás, transzferár, adózás

2023-tól új adatszolgáltatási kötelezettség terheli az adózókat a transzferár dokumentációjuk kapcsán, ugyanis már a társasági adóbevallásban is szerepeltetni kell a kapcsolt tranzakciókkal összefüggő információkat. Ezen legjelentősebb változáshoz kapcsolódóan további módosítások is történtek, ezeket mutatja be röviden jelen cikkünk.


A NAV 2022. évi évkönyve alapján megállapítható, hogy az előző évhez képest nőtt mind az adóellenőrzések száma, mind az ellenőrzések hatékonysága. A NAV továbbá minden évben közzéteszi az adott évre vonatkozó ellenőrzési tervét is, melyben szerepel, hogy 2023-ban meghatározó jelentőségű a kiemelt és a legnagyobb adóteljesítményű adózók vizsgálata. Ebben a körben a NAV a szokásos piaci árat megállapító határozatban foglaltak, a cégcsoporton belül gyártást végző veszteséges vagy igen alacsony nyereséget elérő adózók, valamint a kapcsolt vállalkozások közötti hitel- vagy más egyéb pénzügyi ügyletek transzferár szempontú ellenőrzésére koncentrál. Mindezek alapján kiemelt jelentősége van a transzferárazásra vonatkozó új szabályok ismeretének és megfelelő alkalmazásának.

 

Az új adatszolgáltatási kötelezettség részletszabályait a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet módosításáról szóló 27/2022. (XII. 28.) PM rendelet állapította meg.

 

Adatszolgáltatásra kötelezett adózók

 

Adatszolgáltatásra az az adózó köteles, amely megfelel a következő feltételeknek:

a) a társasági adó alanya,

b) az adóév utolsó napján nem minősül kisvállalkozásnak (vagy mikrovállalkozásnak),

c) gazdasági társaság, egyesülés, szövetkezet, európai részvénytársaság, európai szövetkezet, külföldi vállalkozó,

d) nem közhasznú nonprofit gazdasági társaság, 

e) az állam nem rendelkezik benne közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással.

 

Az adatszolgáltatás adóéve

 

Az adatszolgáltatást első alkalommal a 2022. december 31-ét követően benyújtott bevallásban kell teljesíteni.

 

Az adatszolgáltatás alól mentesülő ügyletek

 

Mentesülnek az adatszolgáltatási kötelezettség alól – ahogy a nyilvántartási kötelezettség alól is – a következő ügyletek:

a) a kapcsolt vállalkozások azon ügyletei, melyek esetében a szerződés alapján történő teljesítések értéke az adóévben általános forgalmi adó nélkül számított szokásos piaci áron a 100 millió forintot nem haladja meg,

b) a tőkepiacról szóló törvény szerinti tőzsdei ügylet,

c.) a meghatározott összegben rögzített hatósági ár vagy jogszabályban egyedileg meghatározott konkrét ár alkalmazásával megvalósuló ügylet.

A változások tehát egyben könnyítést is jelentenek, tekintettel arra, hogy a dokumentálandó ügyleti értékhatár 50 millió forintról 100 millió forintra emelkedett.

 

Emelkedő mértékű mulasztási bírság

 

A mulasztásokért kiszabható büntetés felső határa 2 millió, ismételt jogsértés esetén pedig 4 millió forint volt, ezek az összegek 5, illetve 10 millió forintra nőttek, továbbá már nem egységként vizsgálják az adózó nyilvántartását, így az 5 milliós mulasztási bírság megsokszorozódhat, ha több ügylettel is probléma van.

 

További szigorítás: Transzferár kiigazítás a medián értékre

 

Új szabály, hogy amennyiben a kapcsolt ár a szokásos piaci tartományon kívül van, akkor főszabály szerint a mediánt kell szokásos piaci árként figyelembe venni, és a transzferár kiigazítást is erre az értékre kell elvégezni. Ez alól kivétel, ha az adózó igazolja, hogy a tartományon belül egy a mediántól eltérő érték felel meg a legjobban a vizsgált ügyletnek, amely esetben a medián helyett erre az értékre kell kiigazítani (a régi szabály szerint amennyiben a kapcsolt vállalatok által alkalmazott ár nem esett bele a szokásos piaci ár tartományba, a transzferár kiigazítást elegendő volt a szokásos piaci ár tartomány legalsó, vagy legfelső értékére elvégezni).

 

A 2023. évet megelőzően a vállalkozásoknak az elkészített transzferár nyilvántartást, az abban található információkat nem kellett sehova sem feltölteniük, csupán meg kellett őrizniük, hogy egy adóellenőrzés során át tudják az adóhatóságnak.

A transzferár dokumentumot továbbra sem kell majd a társasági adóbevallással együtt benyújtani, azonban a bevallás részeként a transzferár dokumentáció szinte minden lényeges tartalmi eleméről információt kell szolgáltatni.

Ennek eredményeképpen az adóhatóság rendelkezésére fognak állni részletes, ügyleti szintű adatok a kapcsolt vállalkozások egymás közötti tranzakcióiról, amely információk alapján az adókockázatokat könnyen be tudják majd azonosítani.Dr. Dóda Balázs ügyvéd, adótanácsadó

Szakszerűség és megbízhatóság

DR. MOLNÁR ÁRPÁD

A Budapesti Ügyvédi Kamara bejegyzett ügyvédje, adószakértő, közgazdász, a Molnár és Társai Ügyvédi Társulás vezetője.

DR. DÓDA BALÁZS

A Budapesti Ügyvédi Kamara bejegyzett ügyvédje, adótanácsadó, a Molnár és Társai Ügyvédi Társulás alapító tagja.

DR. MÁRK ROLAND

A Budapesti Ügyvédi Kamara bejegyzett ügyvédje, a Molnár és Társai Ügyvédi Társulás alapító tagja.