{* *}

Szakmai cikkek

A korlátolt felelősség áttörése. Volt tag, ügyvezető felelősségének egyes kérdései

2024-02-27
Adóeljárás-volt tag-ügyvezető felelőssége-korlátolt felelősség áttörése

A hatóságoknak viszonylag széles paletta áll rendelkezésre annak érdekében, hogy a korábbi ügyvezetőt, vagy tagot felelősségre vonja, és adott esetben áttörje a korlátolt felelősséget is. Az egyértelmű, hogy egy Bt. beltagja felelőssége korlátlan a társaság tartozásaiért, ezekért magánvagyonával is köteles helytállni.

 

Ugyanakkor egy korlátolt felelősségű társasági forma sem jelent feltétlen védettséget.


Tovább >

„Ügyeskedésből” pofára esés, avagy mit NE tegyünk

2024-02-27
Adóeljárás-eljárási hibák

Az alábbi cikkben - sajnos mind a mai napig tapasztalt esetek alapján - a leggyakrabban elkövetett eljárási hibákat veszem górcső alá. Célom a figyelem felkeltése mellett a tájékoztatás, hogy az ilyen amatőr hibák helyett, eljárási szempontból is elegánsabb megoldás választásával mozdítsuk előre az adott ügy pozitív kimenetelét.


Tovább >

Közeleg az EPR rendszer első adatszolgáltatása a határidő: 2023. október 20-a.

2023-09-28
Kiterjesztett gyártói felelősség rendszere (EPR)

2023. július 1-től a termékdíj szabályozás mellett egy új rendszer, a kiterjesztett gyártói felelősség rendszere (EPR) is megjelent. Cikkünkben bemutatjuk a rendszer alapvető működését és felhívjuk a figyelmet a lényeges teendőkre.


Tovább >

Transzferárazáshoz kapcsolódó változások a 2023. évben

2023-08-01
Adóeljárás, transzferár, adózás

2023-tól új adatszolgáltatási kötelezettség terheli az adózókat a transzferár dokumentációjuk kapcsán, ugyanis már a társasági adóbevallásban is szerepeltetni kell a kapcsolt tranzakciókkal összefüggő információkat. Ezen legjelentősebb változáshoz kapcsolódóan további módosítások is történtek, ezeket mutatja be röviden jelen cikkünk.


Tovább >

Saját munkavállaló képzéséhez kapcsolódó adókedvezmények

2023-08-01
Adóeljárás, adózás, adókedvezmények, duális képzés, szakképzés

A jelenlegi gazdasági és munkaerőpiaci helyzetben kiemelt jelentősége van annak, hogy a munkáltatók milyen juttatásokat tudnak biztosítani a munkavállalóik számára. A folyamatosan emelkedő inflációs környezetben az alkalmazottak jelentős része igényel rendkívüli béremelést. A gyorsan változó technológiai folyamatok pedig megkívánják a folyamatos tanulást és újabb képességek elsajátítását.

 

A munkavállalók lojalitását és elégedettségét növelheti, ha a munkáltatójuk továbbképzi őket, ez pedig elősegítheti vállalatokat a munkavállalóik megtartásában.

 

A saját munkavállalók duális képzésének bevezetése megfelelő választ nyújthat az említett problémákra, a kapcsolódó adókedvezmények pedig forrást biztosíthatnak a képzés költségeire, valamint lehetőséget teremtenek a bérek növekedésére.


Tovább >

Vagyont érintő biztosítási intézkedések az adóigazgatási eljárásban

2022-07-28
Adóeljárás-végrehajtás, biztosítási intézkedés, adóvégrehajtás

A biztosítási intézkedések célja, hogy az adóhatósági döntés véglegessé (jogerőssé) válását megelőzően az adóhatóság biztosítsa a későbbi követelését.

 

A biztosítási intézkedés, illetve az ettől – elrendelhetőségének korábbi idejét és jogalapját tekintve – némileg különböző ideiglenes biztosítási intézkedés szabályait tekintjük át röviden jelen cikkünkben.


Tovább >

Elszámolás bűncselekmény esetén. Önellenőrzés, vagy bűnügyi megfizetés?

2021-01-28
Adóeljárás-adóvizsgálat, jogkövetési vizsgálat, adóellenőrzés, nyomozás, költségvetési csalás, adócsalás, bűnügyi letét, áfacsalás

Bizonyos bűncselekmények, így az adóhivatal nyomozó szervének hatáskörébe tartozó bűncselekmény (pl. költségvetési csalás) elkövetése esetén, a Btk. által biztosított korlátlan enyhítés érdekében lehetősége van a gyanúsítottnak a NAV letéti számlájára megfizetni a bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrányt.

 

A Büntető Törvénykönyv alapján korlátlanul enyhíthető ugyanis annak a büntetése, aki a költségvetési csalással okozott vagyoni hátrányt a vádemelés előtt megtéríti, kivéve, ha a bűncselekményt bűnszövetségben, bűnszervezetben, vagy különös visszaesőként követik el, ez esetben a jogszabály a korlátlan enyhítést kizárja. Természetesen az okozott vagyoni hátrány önkéntes megtérítése ez utóbbi esetekben is figyelembe vehető, azonban csak az általános szabályok szerinti enyhítő körülményként.

 

A jogszabályváltozások okán frissített cikkünkben gyakorlati szemmel mutatjuk be a fenti témát.


Tovább >

Megszűnnek az adóellenőrzések? Jogkövetési vizsgálat után nyomozás

2021-01-06
Adóeljárás-nyilatkozattétel, jogkövetési vizsgálat, adóellenőrzés, nyomozás, költségvetési csalás, adócsalás, NAV kockázatkezelés, áfacsalás

Az utóbbi időszak tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy az adóhatóság sokkal nagyobb számban indít úgynevezett jogkövetési vizsgálatokat, mialatt az adóellenőrzések száma folyamatosan csökken. Tehát a vizsgálatok döntő többsége jogkövetési vizsgálat, hagyományos adóellenőrzés gyakorlatilag már csak abban az esetben indul, ha a jogsértés ténye az adóhatóság számára rendelkezésre álló, vagy beszerezett adatokból egyértelműen megállapítható, így az adóhatóság a megindított adóellenőrzések döntő többségét eredményesen – megállapítással – zárja le.

 

De mi a különbség a jogkövetési vizsgálat és az adóellenőrzés között? Mikor követi a jogkövetési vizsgálatot adóellenőrzés és mikor büntetőeljárás (nyomozás)?


Tovább >

Iratbetekintés az adóeljárásokban

2020-01-27
Adóeljárás-adózás, az adóhatóság előtti iratbetekintés terjedelme és korlátai

Alábbi cikkünkben az adóhatóság előtti eljárások (ellenőrzés, végrehajtás stb.) során az adózók, vagy képviselőik által gyakorolható iratbetekintés jogát, annak tartalmát és terjedelmét tekintjük át. Röviden ismertetésre kerül, hogy milyen iratok tekintetében korlátozható, vagy tagadható meg az iratbetekintés az adóhatóság által, illetve választ adunk az olyan gyakran feltett kérdésekre, hogy készíthető-e digitális fényképfelvétel az adóhatósági iratokról?


Tovább >

Az adótartozás mérséklése és elengedése. A részletfizetés feltételei

2019-12-11
Adóeljárás-részletfizetés, fizetési könnyítés, fizetési halasztás, méltányosság az adóeljárásban, az adótartozás elengedése

Milyen esetekben és feltételek mellett kérelmezhető az adótartozás elengedése, vagy mérséklése. Milyen futamidőre kérelmezhető részletfizetés? Mit jelent pontosan az adótartozás esetében a fizetési halasztás? Milyen adatokat kell megadni és mit kell igazolni egy fizetési könnyítési kérelem elbírálásához az adóhatóság részére?

 

Az alábbiakban a fenti kérdésekre is választ adva, röviden bemutatásra kerülnek méltányossági eljárás alapvető szabályai.


Tovább >